ЗДО №14 " Веселка" Покровської міської ради Донецької області
Освітня програма, що реалізуються в закладі освіти

 
Освітню    програму      схвалено    рішенням    засідання   педагогічної     ради  
закладу  (протокол  №1  від  28.08.2020 року)  та  затверджено  наказом  завідувача  
закладу  № 62-1   від  28.08.2020 року. 
 
Автор – укладач:  Рокецька Н.О.,  завідувач.  
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Зміст
 
Загальні відомості про  ЗДО  №14 «Веселка» 
Розділ І.  Загальні  положення 
1. Нормативно-правове  забезпечення  діяльності  ЗДО 
2. Пріоритетні  напрямки  роботи  закладу
3. Тривалість  навчального  року 
4. Мережа  груп 
5. Режим  роботи  закладу 
 
Розділ II. Інструменти  забезпечення якості освіти 
1. Кадрове забезпечення 
2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 
4. Контроль  якості освітнього процесу 
5. Моніторинг рівня  професійної  компетентності педагогів 
6. Моніторинг  сформованості  компетенцій  дітей 
Розділ  ІІІ.  Методична проблема та завдання на 2020-2021 н.р 
Розділ  ІV.  Програмно-методичне забезпечення  освітньої  програми 
Розділ  V.  Особливості організації освітнього процесу  
1. Режим  дня 
2. Планування освітнього процесу  
3. Види  діяльності 
4. Форми організації освітнього процесу 
5. Навчальне  навантаження 
6. Види  і  типи  занять 
7. Інноваційна  діяльність 
Розділ  VI. Завдання  та  результати  освітньої  діяльності   
Розділ  VІI. Модель  випускника  закладу  дошкільної  освіти 
 
 
Загальні відомості
про  ЗДО №14  «Веселка»
 
 Повна назва закладу Заклад дошкільної освіти №14 « Веселка» Покровської міської ради Донецької області
Код ЄДРПОУ 41365520
Юридична адреса закладу 85300,Донецька область,м.Покровськ, вул.Поштова,14
Електронна адреса [email protected]
Адреса сайту
Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу Рокецька Наталія Олександрівна
Дата заснування закладу 1959
Проектна потужність 75
Площа земельної ділянки 4425м2
Площа будівлі 317м2
Кількість груп 3
Мова навчання українська
Режим роботи закладу 11,5 годин
Години прийому завідувача Понеділок,середа, п’ятниця з 9.00-11.00
 
Розділ І.
Загальні  положення
1. Нормативно-правове  забезпечення  діяльності ЗДО   
Освітня діяльність у закладі  дошкільної  освіти  у 2020/2021 навчальному 
році буде організована відповідно до: 
-  Закону України «Про освіту»; 
-  Закону України «Про дошкільну освіту»; 
-  Базового компонента  дошкільної освіти в  Україні; 
-  Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р. №305;
- Типового положення про атестацію педагогічних працівників;
- Типового положення про методичний кабінет дошкільного начального закладу;  
-  Статуту закладу; 
-  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді, 
затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 р.  №641);  
-  Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних  закладів, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р.  №234);  
-  Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних 
закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 р. №446; 
- Листа МОН України від 23.04.2020 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти в період карантину»;   
-  Листа МОН від 03.07.2009 р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних 
навчальних закладах»;  
-  Листа МОН від 27.09.2010 р.  №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 
п’ятирічного віку»; 
-  Листа МОН від 30.07.2020 р. №1/9-411 ««Щодо  організації діяльності  
закладів  дошкільної  освіти  у 2020/2021 навчальному  році»; 
-  Додатку до листа МОН України №1/9-394 від 22.07.2020 «Перелік навчальної літератури, програм, рекомендованих МОН України для використання у закладах дошкільної освіти»;
-  Листа  Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 р. 
№1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних 
навчальних закладах»; 
-  Листа МОН "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні 
навчальні заклади"  від 04.10.2007 р. № 1/9-583; 
-  Листа МОН від 19.08.2011 р. №1/9-635 «Щодо організації та проведення  
«Тижня безпеки дитини»  в дошкільних навчальних закладах»; 
- Листа МОН України від 17.09.19 №1/9-581 «Про застосування державної мови в освітньому процесі»;
- Листа МОН України від 09.12.2019 №1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»;
- Листа МОН України від 25.06.2020 №1/9-348 «Рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища, зокрема універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, в закладах дошкільної освіти»;
- Інструктивно-методичних рекомендацій (додатку до листа МОН України від 12.12.2019 №1/9-765) «Організація  медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти»;
- Методичних рекомендацій (додаток до листа МОН України від 12.12.2019 №1/9-766) «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»;
-  Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р.  №298/227 зі  
змінами  від 26.02.13р. №202/165; 
-  Інструктивно-методичних  рекомендацій  «Організація  роботи  та 
дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491); 
-  Інструктивно-методичних  рекомендацій  «Фізичний  розвиток  дітей в  
умовах ДНЗ» №1/9-563 від 16.08.10 р.; 
-   Інструктивно-методичних    рекомендацій    «Організація    фізкультурно-
оздоровчої  роботи  у дошкільних навчальних закладах»  №1/9-456 від 02.09.16 р.; 
-   Інструктивно-методичного  листа  МОН  «Про організацію   роботи  з  
дітьми  5-річного  віку» №1/9-664  від  27.09.10 р.; 
-  Наказу  МОН  від  19.12.2017  №  1633  «Про  затвердження  Примірного 
переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»; 
-  розпорядчих документів Покровської міської ради;    
-  наказів  відділу освіти Покровської міської ради; 
-  інших нормативно-правових документів в сфері освіти. 
2. Пріоритетні напрямки роботи закладу
- створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;
- осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання,  впровадження нових форм діяльності дошкільного навчального закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;
- впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності;
- формування  життєвої компетентності малюків за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;
- охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я.
 
 
 
3. Тривалість навчального року
Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня  наступного року,  оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.  
 
4. Мережа груп
У  2020-2021 навчальному році   укомплектовано 3  групи:  
 - 1 група  раннього віку - третього року життя  (група 1); 
-  1 різновікова група  – четвертого - п’ятого року життя  (група  2)
-  1  групи старшого віку - шостого року життя (група 3) . 
 
Група (№,  назва) Вік Кількість дітей за списком
1 Дзвіночки 1,5-3 15
2Сонечки 3-5 30
3Пізнайки 5-6 24
Всього 69
 
5. Режим роботи закладу
Заклад працює за 5-денним режимом роботи.   
Режим  роботи  закладу: 7.00 – 18.30.  
 
Розділ II.
Інструменти  забезпечення якості освіти
 
1. Кадрове забезпечення 
Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри мають повну вищу, неповну вищу,  базову освіту за відповідною спеціальністю. 
Загальна  кількість  працівників  складає 25 осіб,   з них - 11 педагогічних працівників, 1 -  медичний працівник, 13 осіб обслуговуючого 
персоналу. 
Якісний склад педпрацівників
Посада Категорія Пед.звання
Вища категорія 1 категорія ІІ категорія Спеціаліст Без категорії
Завідувач 1
Вихователь 1 3 5
Музичний керівник 1
 
Всього 1 1 4 5
 
Згідно  з  перспективним  планом  проходження  атестації у 2021  році  
заплановано  атестувати   2-х  педагогів: Крамаренко О.В., Сейранову К.М. 
Згідно з перспективним  планом  проходження  курсів підвищення кваліфікації  протягом  2021 року заплановано направити  на  курси  при Донецькому облІППО:  Драчевську І.Г.,Гац Л.Є.  
 
2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ЗДО перебуває на достатньому рівні, чому сприяє систематична робота у цьому напрямку адміністрації закладу. Усі приміщення ЗДО відповідають санітарно-гігієнічним нормативам та сучасним вимогам.
Освітнє  середовище  закладу  наповнене  відповідно  до  «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»,  затвердженого    наказом  МОН від 19.12.2017 р. № 1633.  
Безпечність умов   у   закладі   створено   відповідно   до   вимог   листа МОН   України від14.02.2019 р. № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».
 
Структура  предметно-просторового середовища  закладу
 
 
Назва центру,
локації
Куточки, які утворюють центр (локацію) Наявність куточків у групах
 для дітей різного віку
3-й рік життя 4-5-й рік життя 6-й рік життя
 
Пізнавально- інтелектуальний центр Куточок сенсорного
виховання +
Куточок моделювання
та конструювання + +
Куточок логіко-математичного розвитку + +
Національний куточок + + +
Куточок природи + + +
 
Фізкультурно- оздоровчий центр Куточок фізичного
виховання + + +
Валеологічний
куточок +
Куточок безпеки
життєдіяльності + +
 
 
Ігровий центр Куточок сюжетно-
рольових ігор + + +
Куточок конструкцій-
но- будівельних ігор + + +
Куточок ряження + +
Художньо-
естетичний центр Куточок
образотворчості + +
Куточок музичного
виховання + +
 
Мовленнєвий центр Куточок книжки + + +
Театральний куточок + + +
Куточок чергових + +
 
 
Центр самоорганізації Куточок усамітнення +
 
 
 
3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу
Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у закладі здійснюється  відповідно  до  вимог Листа МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році».
 
4. Контроль якості освітнього процесу
 
Графік контролю за станом освітнього процесу
 
Теми контролю
Дата Відпові-
дальний Форма контрол Резуль-
тат
1 Готовність груп до нового 2020-21 н.р. вересень Комісія підсумков Педгодина
2 Проведення  за гартувальних заходів, ранкової гімнастики вересень Завідувач, сестра медична попереджувальний Нарада при завід.
3 Дотримання санепідрежиму, режиму дня, правил внутрішнього трудового розпорядку Протягом року Завідувач, сестра медична Персональний Загальні збори труд.кол.
4 Ранковий прийом дітей, адаптація дітей до умов ЗДО вересень Завідувач, сестра медична оперативн педгодина
5 Календарне та перспективне планування освітньої роботи жовтень завідувач попереджувальний Нарада при завідув
6 Стан організації харчування Протягом року Сестра медична тематичн Нарада при завід
7 Шляхи оптимізації здоровя дошкільників листопад Сестра медична тематичн педрада
8 Готовність працівників до робочого дня Протягом року завідувач оперативн Нарада при завідув
9 Ранкова гімнастика,гімнастика пробудження Протягом року Сестра медична,завідувач оперативн Співбесіди з педагогами
10 Стан ведення ділової документації, планування освітньо-виховного процесу Протягом року завідувач оператив Співбесіда з педагогами
11 Стан роботи  по впровадженню здоровязберігаючих технологій Листопад Завідувач, сестра медична попердж педрада
12 Стан роботи по забезпеченню рухової активності дітей лютий Сестра медична попередж Нарада при завідувач
13 Сформованість у дітей навичок самообслуговування та культури поведінки квітень завідувач попередж Нарада при завідув
14 Готовність дітей до навчання у школі травень завідувач підсумковий Нарада при завідув
 
5. Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів
Оцінювання рівня педагогічної майстерності педагогів здійснюється за модульно-критеріальною моделлю шляхом опитувань, тестувань, анкетувань  та спостережень за якістю організації  освітнього процесу.
 
6. Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей
Оцінювання рівня сформованості    компетенцій    дітей проводиться вихователями, двічі на рік:
перше оцінювання - у вересні,
друге - у травні.
 
Діагностування проводиться за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти. Інструментарій для діагностування розроблено на основі методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з  Базовим  компонентом  дошкільної  освіти» / за  заг. ред. Т.В. Киричук, О.М. Кулик,  Н.М. Шаповал. – Тернопіль:  Мандрівець, 2016 р.
 
 
 
 
 
Розділ  ІІI.
Методична проблема та завдання на 2020-2021 н.р.
 
 
Проблема, над якою працює ЗДО: 
 
 Впровадження здоров’язбережувальних  та здоров’яформуючих технологій  в практику роботи ЗДО
 
Річні завдання
1.Вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій, інтегративного підходу до організації дитячої життєдіяльності
2.Удосконалення форм роботи щодо активізації рухового режиму у ЗДО
3. Спрямування роботи ЗДО на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоровя дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоровя.
 
Завдання на літній оздоровчий період:
1. Створити умови для оздоровлення і загартування дітей,  їх фізичного, психічного і духовного здоров’я  шляхом введення в дошкільному закладі гнучкого динамічного режиму та використання оздоровчого впливу природних засобів.
 
2.Продовжувати виховувати в дітей ціннісне ставлення до довкілля та самих себе, формувати їх життєву компетентність згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти, розширити використання нових сучасних технологій для здійснення завдань всебічного та гармонійного розвитку дітей.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ  ІV.
Програмно-методичне забезпечення
 освітньої програми
 
В освітньому процесі закладу зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти забезпечується через програму  «Впевнений Старт»
 
Мета освітньої програми   Спрямована на збагачення досвіду взаємодії дитини  дошкільного віку з соціальним та природним оточенням через організацію специфічно дитячих видів діяльності ,які формують відповідні життєві компетентності та якості психологічної зрілості 
 
Завдання програми  Зміст програмових освітніх завдань кожного розділу відображає комплексний підхід до процесу формування особистісних досягнень дитини (емоційно-ціннісне ставлення, знання, вміння, життєві навички), що трактується як життєва компетентність.
 
 Робота у   групі раннього віку здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина».
 
 
Розділ  V.
Особливості організації освітнього процесу
 
1. Режим дня
 
Організація життєдіяльності  дітей  3–го року життя
 
Час Режимні  моменти
7.00-8.25 Ранковий прийом дітей (за сприятливих погодних умов – на вулиці), огляд, ігрова самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальна робота з дітьми, спілкування 
8.25-8.30 Ранкова гімнастика 
8.30-9.00 Підготовка до сніданку, сніданок 
9.00-9.30 Предметна та ігрова діяльність 
9.30-10.00 Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей 
10.00-11.40 Підготовка до прогулянки, прогулянка 
11.40-12.20 Повернення з прогулянки, підготовка до обіду ,обід
12.20-15.00 Підготовка до сну, сон 
15.00-15.35 Поступовий підйом, гігієнічна гімнастика після сну, оздоровчі процедури
 
процедури 
15.35-15.50 Полуденок 
15.50-16.10 Предметна та ігрова діяльність, спілкування 
16.10-18.30 Ігрова діяльність дітей, індивідуальна робота з дітьми (вечірня прогулянка за сприятливих погодних умов), повернення додому 
 
Організація життєдіяльності  дітей 4–5го року життя
 
Час Режимні  моменти
7.00-8.25 Ранковий прийом дітей (за сприятливих погодних умов – на вулиці), огляд, ігрова самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальна робота з дітьми, спілкування 
8.20-8.30 Ранкова гімнастика 
8.35-9.00 Підготовка до сніданку, сніданок 
9.00-10.00 Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей 
10.00-10.30 Підготовка до прогулянки
10.30-11.50 прогулянка
11.50-12.30 Повернення з прогулянки, підготовка до обіду ,обід
12.30-15.10 Підготовка до сну, сон 
15.10-15.45 Поступовий підйом, гігієнічна гімнастика після сну, оздоровчі процедури
 
процедури 
15.45-16.00 Полуденок 
16.00-18.30 Ігрова діяльність дітей, індивідуальна робота з дітьми (вечірня прогулянка за сприятливих погодних умов), повернення додому 
 
 
Організація життєдіяльності дітей 6–го року життя
Час Режимні  моменти
7.00-8.25 Ранковий прийом дітей (за сприятливих погодних умов – на вулиці), огляд, ігрова самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальна робота з дітьми, спілкування 
8.25-8.40 Ранкова гімнастика 
8.45-9.00 Підготовка до сніданку, сніданок 
9.00-10.30 Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей 
10.30-10.45 Підготовка до прогулянки
10.45-12.15 прогулянка
12.15-12.45 Повернення з прогулянки, підготовка до обіду ,обід
12.45-15.20 Підготовка до сну, сон 
15.20-15.50 Поступовий підйом, гігієнічна гімнастика після сну, оздоровчі процедури
 
процедури 
15.50-16.10 Полуденок 
16.10-18.30 Ігрова діяльність дітей, індивідуальна робота з дітьми (вечірня прогулянка за сприятливих погодних умов), повернення додому 
 
 
 
2. Планування освітнього процесу
Планування освітнього процесу здійснюється:
(за блочно-тематичним принципом, проектною технологією, за режимними моментами)
 
3. Види діяльності
Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності: ігровій - провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.
 
4. Форми організації освітнього процесу
Для організації навчально-пізнавальної діяльності дітей перевага надається
занятійній моделі  організації  освітнього процесу.
Заняття  проводяться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість спеціально  організованих занять становить:
-  у групі раннього  віку –  10-15 хвилин;
-  у молодшій групі – не більше 15-20 хвилин;
-  у середній групі –20-25 хвилин;
-  у старшій групі –25-30 хвилин.
Тривалість перерв між  заняттями – не менше 10 хвилин.
 
 
 
 
 
 
 
Планування  також  включає наступні організовані  форми освітньої роботи:
 -    організована ігрова діяльність – дидактичні, сюжетно-рольові, режисерські, рухливі, конструкторсько-будівельні, розвивальні, народні, театралізовані  ігри, ігри-драматизації тощо;
-    організована навчально-пізнавальна діяльність – спостереження, віртуальні подорожі, екскурсії у природу й соціум, квести, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті, індивідуальна робота;
- організована трудова діяльність – індивідуальні і групові трудові доручення, чергування, колективна праця, господарсько-побутова праця, самообслуговування, праця в природі, художня праця;
 -  організована художньо-продуктивна  діяльність – образотворча, музична, літературна, театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальна робота;
-    організована комунікативно-мовленнєва діяльність – спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови, створення і розв’язання певних освітніх ситуацій, спілкування, індивідуальна робота;
-    організована рухова діяльність – заняття з фізичної культури, музики, різні форми  організації  дитячої  праці,  рухливі  ігри,  фізкультурні  свята,  розваги,
ранкова, пальчикова гімнастика і гімнастика пробудження після денного сну, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи тощо.
 
Самостійна діяльність дітей у закладі дошкільної   освіти носить як індивідуальний, так і груповий (колективний) характер.
Форми організації самостійної   діяльності: ігрова, пізнавальна, трудова, художня, рухова, комунікативна, мовленнєва тощо.
 
5. Навчальне навантаження
Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від   20.04.2015р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».
 
 
Робочий навчальний план
на 2020-2021 навчальний рік
 
 
Види діяльності за освітніми лініями (за своєю програмою) Кількість занять на тиждень за віковими групами
Гр№1 Гр.№2 Гр.3
Ознайомлення із соціумом 1 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 4 5 5
Сенсорний розвиток 1 - -
Логіко-математичний розвиток - 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 1 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 12 15
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину ( в астрономічних годинах) 1,4 4 6,25
*Години, передбачені для фізкультурних занять , не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.
 
6. Види і типи занять
В освітньому процесі використовуються різні типи і види занять, а також міні-заняття упродовж дня.
Типи занять:
Фронтальні заняття (вся група)
Групові заняття (до 15 дітей)
Індивідуально-групові заняття (до 8 дітей)
Індивідуальні заняття ( 1-4 дітей)
 
Види занять:
Комплексні заняття;
Тематичні заняття;
Комбіновані заняття;
Домінантні заняття;
Сюжетно-динамічні заняття;
Інтегровані заняття
 
6. Інноваційна діяльність
Для підвищення якості освітнього процесу у ЗДО запроваджуються:
 
Інноваційні освітні технології:
*Психолого-педагогічне проектування (П3) за Т.Піроженко
* Мнемотехніки
*Теорія розв’язання винахідницьких завдань( ТРВЗ) Г.С.Альтшуллер
 
Інноваційні здоров’язбережувальні технології:
 
                  * Технології збереження та стимулювання здоров'я, які сприяють запобіганню стану перевтомлення, гиподинамії та інших дезаптаційних станів (психологічні етюди, динамічні паузи, фізхвилинки, гімнастики: пальчикова, дихальна, зорова, психогімнастика).
                * Корекційні технології (казкотерапія, музикотерапія, пісочна, кольоротерапія, арт-терапія).
                * Технології навчання здоровому способу життя (різні види масажу, самомасажу, ігротерапія, проблемно-ігрові методики).
 
 
 
 
 
Розділ VI.
Завдання та результати освітньої діяльності
 
Завдання та результати освітньої діяльності по кожному віковому періоду означені у Базовому компоненті дошкільної освіти та програмі       «Впевнений старт» , за якою працює заклад дошкільної освіти
 
 
Розділ VIІ.
Модель випускника закладу дошкільної освіти
 
Сформовані основні фізичні якості, рухові вміння, культурно-гігєнічні, оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;
Сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини;
Сформовані  базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, само ставлення, самооцінка;
Сформовані навички соціально-визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;
Сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання , дії з іншими членами суспільства;
Сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;
Розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставлення до природного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;
Сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;
Сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва;
Розвинуті творчі здібності;
Сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійність, культура та безпека праці;
Сформовані навички культури споживання;
Розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість  в ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;
Сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами;
Сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу;
Сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами пізнання дійсності;
Розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесне-логічне мислення;
Сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;
Сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;
Сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;
Сформована культура мовлення та спілкування;
Засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях;
Сформовані загально-навчальні уміння: розуміє діяльності, планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати;
Сформовані організаційні вміння: уміє організувати робоче місце, орієнтується в часі, виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з посібниками;
Спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі – школяра.