ЗДО №14 " Веселка" Покровської міської ради Донецької області
аналіз діяльності ДНЗ

. АНАЛІЗ РОБОТИ

 ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  № 14 «Веселка»

ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Загальні відомості про функціонування ДНЗ

 

Підпорядкованість та потужність

 

 Заклад дошкільної освіти №14 «Веселка» здійснює свою діяльність, керуючись основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до  законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад, завданнями національної програми «Освіта. Україна XXI століття», Концепцією дошкільного виховання в Україні, іншим чинним законодавством та нормативно – правовими актами, які регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів в Україні.

ЗДО №14 «Веселка» розташований у типовому приміщенні та знаходиться за адресою: м. Родинське, вул.Островського,7

 

Мережа груп та режим їх роботи

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання              

 

                              ясельна група

українська

                             дошкільні групи

українська

2.

Кількість груп усього

3

 ясельні

1

дошкільні

2

3.

Режим роботи груп:

 

11,5 годин

3

4.

Кількість вихованців

76

5.

Кількість працівників усього

25

педагогічний персонал

11

обслуговуючий персонал

14

 

Аналізуючи роботу дошкільного закладу за минулий 2019-2020 навчальний рік, слід відмітити, що в дитячому садку створені  необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку.

Педагоги спільно з батьками, керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу,  працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

 

Пріоритетні напрямки діяльності

 

Пріоритетними напрямками в роботі були визначені:

Ø мовленнєвий розвиток;

Ø зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

Ø розв’язування проблеми особистісно-орієнтованого підходу у вихованні та навчанні;

Ø формування у дітей соціальної компетентності;

Ø розвиток творчих здібностей дітей на основі ТРВЗ – технології.

       ЗДО № 14 «Веселка» у 2019-2020 н.р. працював  за Базовим компонентом дошкільної освіти,  програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт". 

 

Аналіз кадрового забезпечення

 

Протягом навчального  року змінювався кількісний та якісний склад педагогів. Станом на 31.05.2020 року  заклад дошкільної освіти укомплектований педагогічними кадрами:

1 завідувач,  9 вихователів(2 знаходяться у відпусці по догляду за дитиною до3 віку), 1 музичний керівник. Всього 11 педагогів.

 

 

 

          

 

                                                                                                                                                                         

Методична служба

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення їх професійного рівня. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності. Результатом проведеної роботи є те, що вихователі дошкільного закладу використовують в роботі з дітьми сучасні  інноваційні технології, інтерактивні методи навчання. Педагоги мають свої власні методичні розробки.                                                      

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

        Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи.                                                                          

Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. Так, цікаво та змістовно були проведені педради з таких тем: «Шляхи організації навчально-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості» - вересень 2019, « Творча дитина-щаслива дитина» - листопад2019, «Від  чомусиків до винахідників» лютий 2020,

 « Результативність роботи ЗДО» травень2020

Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в мікрогрупах, електронні презентації, моделювання, анкетування тощо), що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

Протягом року  вихователі  провели відкриті заняття.  Найцікавіші заняття провели:

-         Крамаренко О.В., « Художня майстерня містера Пензлика»

( інноваційні технології в художньо-естетичному розвитку)

-         Вертегел Г.Г., « Щоб начатись , розвиватись у пісочку треба гратись»

( сенсорно-пізнавальний розвиток з елементами пісочної терапії у групі раннього віку)

     Всі заняття, які проводились педагогами з дітьми були змістовними, інтегрованими, з використанням інноваційних педагогічних технологій. Під час занять змінювалися форми та види роботи з дітьми, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми, заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстраційний і роздатковий матеріал. Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі.

Протягом навчального року методичною службою ЗДО систематично проводились різноманітні форми інформаційно-консультаційної роботи з педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного плану.

 

Робота щодо підвищення фахової майстерності

 

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад», « Медична сестра дошкільного навчального закладу»

          Перспективи розвитку дошкільного закладу визначає низка чинників, серед яких чи не найголовнішими є професійний рівень педагогів, які тут працюють, їх готовність до самовдосконалення.

 

 

Результати атестації

 

 Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2019-2020 навчальному році було атестовано 2 педагога. За результатами атестації: вихователям  Масюк О.С. та Вертегел Г.Г було підтверджено  кваліфікаційну категорію,яка відповідає 11 тар.розряду

 

Самоосвітня діяльність педагогів

 

   Основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності педагогів ЗДО№14 є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності.

 

        Реалізувати результати самоосвітньої діяльності педагоги мали можливість у різноманітних методичних заходах, конкурсах, фестивалях, виставках

 

 Дієвою формою підвищення наукового, фахового та методичного рівня педагогів є постійно діючі семінари.

 Педагоги, які закріплені за міськими методичними об’єднаннями,  активно працювали, щедро ділилися отриманою з колегами інформацією про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності ЗДО.

 

 

Інновації

 

Інноваційна діяльність у роботі дошкільного навчального закладу - вимога часу, яка спрямована на забезпечення адекватності навчально-виховного процесу та його результатів до сучасних вимог суспільства. Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку і нашого дошкільного закладу. Вихователі з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовують інноваційні технології.

Однією з таких технологій є метод проектів - це один із особистісно орієнтованих технологій, спосіб організації самостійної діяльності дітей, спрямований на реалізацію завдань навчального проекту, що включають у собі групові методи, дослідницькі, пошукові та інші. Вибір цього методу нашим закладом обумовлений вимогами Базового компоненту дошкільної освіти щодо навчання і розвитку творчої особистості, спрямування педагогічної діяльності на розвиток у дітей пізнавальної активності, творчості, самостійного пошуку розв'язання проблеми.

У своїй діяльності ми використовуємо різні види проектів :

- ролево-ігрові з  елементами творчих ігор ;

- дослідницькі, де діти досліджують, експериментують, аналізують;

- інформаційно-практичні.

 В закладі постійно проводиться робота по вивченню та впровадженню інноваційних освітніх технологій, що дає змогу уникати зайвих труднощів при засвоєнні дітьми знань, цікаво і змістовно вибудовувати  взаємодію з дітьми з боку дорослих, плекати розум, душу й тіло дитини.

Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував альтернативні методики та технології, а саме:

§  Психолого-педагогічне проектування ( всі педагоги);

§  Технологію розвитку творчої особистості (ТРВЗ),                     автор Г. Альтшуллер;

§  Музичні ігри Железнових;

§  Технологія М.Монтесорі;

§  Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка;

§  Пісочна терапія;

§  Хортинг

 

Отже, пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на 2020/2021 навчальний рік є:

1.       Забезпечити подальші умови по залученню педагогів до участі в міських конкурсах професійної майстерності.

2.       Продовжити впроваджувати здоров’язбережувальні та здоров’яформуючи технології в практику роботи ЗДО.

 

Якість навчально-виховного процесу

 

Діти всіх вікових груп протягом 2019-2020 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу про що свідчить аналіз даних про засвоєння програмових завдань дітьми дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», та для дітей старшого віку, « Впевнений старт». Систематичною була  робота з різних сфер життєдіяльності, наявні успіхи по розвитку пізнавальних здібностей вихованців через використання творчих завдань, організацію пошуково-дослідницької діяльності, впровадження інноваційних технологій.

Якість реалізації пріоритетних завдань ЗДО вивчалася  під час тематичного, комплексного та інших видів контролю, які були спрямовані на систематичне вивчення стану роботи педагогічних працівників, виконання програми виховання і навчання дітей дошкільного віку і надання вчасної допомоги педагогам.

Основною формою керівництва і контролю за навчально-виховною роботою в закладі було безпосереднє спостереження педагогічного процесу в групах та надання відповідної допомоги, настанов вихователям щодо усунення наявних недоліків. Надавалась конкретна допомога вихователям - це бесіди, методичні наради та консультації, відвідування занять педагогів.

Протягом 2019-2020 року  колектив ЗДО продовжував роботу  зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя.

Весь  фізкультурно-оздоровчий режим у ЗДО спрямований на збереження  і зміцнення здоров’я  дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і  навичок,    розвиток  фізичних  якостей,  забезпечення  належного  рівня фізичної  підготовленості  й  фізичної  культури  взагалі,  ознайомлення  з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя. З метою створення позитивної емоційної атмосфери у дошкільному закладі протягом навчального  року    вихователі всіх вікових груп  проводили  ранкову гімнастику під веселу музику. Працюючи за програмою «Дитина», вихователі  додатково  використовували нетрадиційні, альтернативні технології і  методики, спрямовані на зміцнення та відновлення  здоров’я  дітей:  авторська  методика  з  фізичного  виховання М.Єфименка «Театр фізичного розвитку»; дихальна гімнастика Г.Стрельникової; дотиковий масаж А.Уманської

З дітьми всіх вікових груп проводились бесіди про здоровий спосіб життя, основи гігієни, профілактику захворювань, попередження травматизму, безпеку життєдіяльності.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

На належному рівні проводилась робота щодо зміцнення здоров'я дітей дошкільного закладу: загартовуючі заходи (загартування повітрям, водою, гігієнічна гімнастика).

Проводився повсякденний контроль за чітким виконанням режиму дня, тривалості прогулянок, санітарним станом приміщень, одягом дітей відповідно температурному режиму, що забезпечує тепловий комфорт дитини. Протягом року проводились спортивні свята,  розваги,  Дні здоров'я.

За результатами спостережень навчально-виховного процесу визначене партнерське спілкування вихователів з дітьми. У групах створено умови щодо підтримки позитивного емоційного стану дитини.

 

 Заклад  дошкільної освіти і школа

     Традиційно так склалося, що ЗДО №14 тісно співпрацює  з ЗОШ №35. З метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку нами був розроблений проект «Взаємодія ЗДО №14 «Веселка» та ЗОШ №35 в напрямку профілактики дезадаптації майбутніх першокласників».

Батьки майбутніх першокласників щороку  на засіданнях круглих столів мають можливість познайомитись з вчителями початкової школи.  Вихованці групи старшого дошкільного віку під час екскурсій відвідували ЗОШ №35.

На засіданні  круглого столу «Психолого-педагогічний супровід підготовки дитини до шкільного життя» висвітлювались  питання додаткових освітніх програм  як можливість реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у світі готовності дитини до шкільного життя. Педагоги висловлювались про потребу організації взаємовідвідування навчально-пізнавальної діяльності вчителями майбутніх першокласників, а вихователями дітей старшого дошкільного віку  уроків організованих  учителями 1класу. Адже питання  системного психолого-педагогічного супроводу дошкільників у напрямі безперервності та наступності між дошкільним закладом і школою залишається актуальним.

 

 

Робота з батьками

Протягом 2019-2020 навчального року  вихователі та адміністрація дошкільного закладу  тісно співпрацювали з батьками. У роботі з батьками вихователі використовували різні форми роботи: батьківські збори, групові та індивідуальні консультації, перегляд дитячих свят та участь у них батьків, дні відкритих дверей, виставки, інформація в батьківських куточках, папки пересувки тощо. Найбільш поширена і затребувана форма роботи з сім’єю в ЗДО – батьківські збори. Вони проводились за тематикою та терміном, встановленим річним планом ЗДО. Традиційно для батьків організовувались консультування у батьківських куточках, виставки психолого-педагогічної літератури та дидактичних ігор для дошкільників, а також виставки робіт дітей з ручної праці, зображувальної діяльності, гурткової роботи та інші. В наступному році плануємо продовжувати та удосконалювати роботу в даному напрямку.

Вивчення запиту батьків щодо надання освітніх послуг показало, що батьки в основному зацікавлені в тому, щоб їх дитина всебічно розвивалась. На перше місце вони ставлять фізичний та пізнавальний  розвиток, підготовка до шкільного життя,    розвиток театральних та музичних здібностей своїх дітей.

За кошти батьків у всі вікові групи було придбано нові меблі( столи та шафи)

        У майбутньому ми плануємо також плідно працювати з батьками.

      

 

Медико-профілактична робота

 

Медико-профілактична робота здійснювалась відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконувались всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, перевірка постави, огляд на педикульоз. Особлива увага приділялась організації гігієнічного навчання працівників закладу та веденню санітарно-просвітницької діяльності серед батьків, що дало можливість значно підвищити рівень обізнаності серед вищезазначених категорій осіб.

    Протягом року саме турбота про здо­ров'я наших вихованців була і лишається одним із пріоритетів роботи дошкільного навчального закладу, тому передусім перед вихователями постав­лено завдання вибору найбільш оптимальних засобів виховання і навчання дітей  з метою покращення їх фізичного розвитку та стану здоров'я.

У 2019-2020 навчальному році під постійним контролем було питання відвідування дітьми дошкільного навчального закладу та виявлення причин невідвідування дітьми ЗДО.

 Потребує особливої уваги робота з батьками з метою зниження проценту безпричинного  невідвідування дітьми  ЗДО, а педагогічний колектив вважає необхідним розпочати поглиблене вивчення інноваційних технологій щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників. Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив, що у  педагогів ЗДО достатньо знань щодо врахування даних показників під час організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

В  закладі створені умови з метою доцільного використання рухового простору та режимного часу у забезпечені потреб дитини в моторній діяльності організації рухової активності. Діяльність педагогів закладу у сфері фізичного виховання спрямована на зміцнення здоров’я, повноцінний фізичний розвиток, підвищення рівня сформованості у дітей рухових навичок  та вмінь, розвиток фізичних якостей.